Systém managementu kvality - QMS

 

CO JE QMS ?

Systém managementu jakosti - QMS začíná být v současné době nedílnou součástí moderní firmy s ambicí dalšího rozvoje. Je odrazovým můstkem pro získávání nových zakázek a zákazníků. Jedním z nejdůležitejších kritérií pro výběr dodavatele u většiny evropských organizací je právě jeho systém jakosti a tím pádem také platný certifikát. QMS je nikdy nekončící proces zlepšování organizace a pokud je k němu správně přistupováno může ve velké míře přispět k identifikaci slabých míst firmy, ale také odhalit a využít skryté rezervy. Dokáže velmi přesně odhalit příčiny vad a účinně jim předcházet.

 

 

 

 

„Hlavním kritériem úspěšné firmy není pouze certifikát,

ale především spokojený zákazník"

 

 

Norma ISO

9001:2008

 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Partnerské weby